Fisket

Besök oss på Facebook!

UPPLEV!

Oändliga Fiskevatten

I Sälen!

Fiskevatten i området


Sälenområdet bjuder på en fantastisk mångfald när det gäller fickevatten.


De flesta har hört talas om våra större älvar Som Västerdalälven , Görälven och Fuluälven men här finns mängder med mindre åar, bäckar och sjöar i alla storlekar...


De flesta fiskar här i området efter Harr och öring i älvarna men här finns också massor med vatten fulla av fisk som


Harr, Öring, Röding, Regnbåge, Gädda, Abborre, Braxen, Sik, Lake mm...


Nästan alla bäckar har mer eller mindre bestånd av bäcköring eller bäckröding och i vissa inplanterings vatten hittar du även Tigeröringen (Blandning av Öring och Röding!!


Älvarna


Vi förespråkar självklart Catch and release fiske i våra vilda vatten!


Västerdalälven börjar i Fulunäs där älvarna Görälven samt Fuluälven rinner ihop och bildar Västerdalälven.


Görälven som kanske är den mest känd av de två älvarna har dii ursprung långt upp i Sverige för att sedan rinna in i  Norge som ¨Göra¨och sedan tillbaks in i Sverige strax ovanför Stöten Camping.


Görälven är en varierande älv med långa forsar och däremellan lugnvatten. Här fiskas framförallt Öring och Harr även om det även finns gädda i de lugnare partierna så är det inget som stör.


Klassiska Fiskeplatser längs älven är Gräsheden, Kungsbron, Reningsverket och Piren mfl.


Liksom andra älvar har den sin karaktär när det gäller flugor och missa inte flugor som

E12 , Lila Klinkhammer, Superpuppor & Elk Hair Caddis.


Fisket börjar normalt några veckor innan midsommar och håller sig bra hela September ut.


Fuluälven


Fuluälvan eller som den sägs lokalt ¨Fulan¨ rinner på Svenska sidan från Särna hållet och ner mot Sälen.

en del av vattnet kommer från Njupeskär vilket är Sveriges högsta vattenfall och väl värt ett besök.


Fuluälven är i långa sträckor något lugnare än Görälven och något grundare på strömpartierna.

Flugvalen är i stort desamma som för Görälven.


Västerdalälven


Dalälven börjar strömmande i Fulunäs för att sedan slingra sig genom det populära Hälla området som är känt för sitt Delta liknande landskap och bra fiske.


Närmare Sälens by övergår karaktären till långa lugnflytande sträckor eom ofta också håller stor fisk.


Från Sälens By och söderut blir det allt mer Gädda i älven även om Harr, Abborre, Sik  och även lite Öring självklart finns.


Det rena ädelfisket börjar kanske från högstrandsbron (10km norr om Sälen) och norrut.


En liten översikt över Södra Färdsjön.

Flugfiske i Dalälven midsommar 2018

Vi börjar vår serie om populära fiskeplatser  strax norr om Sälens by ovanför Högstrandsbron..

I Del två visar vi Hälla Områdets vackra deltaliknande flöden med massor av fiskeplatser.


Sjöar


I Sälen området finns mängder med sjöar både  med naturliga bestånd av Öring och Röding samt sjöar med inplanterad fisk. Populära Sjöar med inplanterad fisk är Södra Färdsjön (Regnbåge) Latmanstjärn (röding och öring) Versjön (Röding, Öring, Regnbåge) men även sjöar med naturliga bestånd som Närsjön mfl kan vara riktigt bra.